Expositievoorwaarden

AFSPRAKEN RONDOM EXPOSITIES IN DE OUDE KEUKEN, CASTRICUM

De Oude Keuken

·biedt daartoe geselecteerde exposanten de gelegenheid hun werk te exposeren;

 • beschikt daartoe over verschillende wanden met ophanglijnen in het restaurant;
 • bepaalt de duur van de expositie (in de regel omstreeks 2 maanden);
 • accepteert voor de expositie alleen werk dat voldoet aan de volgende eisen:
 • het werk bezit kwaliteit;
 • onderwerp en/of afbeelding van het werk is niet storend voor aanwezigen in het restaurant:
 • Het werk kan opgehangen worden, staand werk wordt in principe niet geaccepteerd;

De Oude Keuken is niet verzekerd voor schade of diefstal van de geëxposeerde werken.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van De Oude Keuken, zoals vermeld

op de website van Stichting De Oude Keuken.

De leden van de kunstcommissie van De Oude Keuken versturen persberichten naar de regionale pers,  en verzorgen vermelding op de website en Facebook van De Oude Keuken.

De beoordeling en uiteindelijke beslissing t.a.v. exposanten en te exposeren werken ligt bij de leden van de Kunstcommissie.

Eventueel promotiemateriaal en/of vormen van merchandising van de exposant kunnen i.v.m. de aard van de onderneming alleen in overleg worden gebruikt.

De contact-persoon/-personen van de Kunstcommissie:

 • Onderhoud(en) contact met de exposant;
 • Zorg(-en) dat de exposant het afsprakenformulier in zijn/haar bezit krijgt;
 • Bepaalt/bepalen in overleg met de exposant vooraf de start- en einddatum, en het exacte moment van inrichting en uitruimen van de expositie;

De exposant:

 • zorgt samen met de leden van de Kunstcommissie van de Oude Keuken voor de inrichting van de expositie;
 • zorgt voor een lijst op A4-formaat met titels, techniek, formaat en prijs van de werken die worden geëxposeerd.
 • verzorgt zelf, indien door hem/haar gewenst, een eventuele verzekering van de geëxposeerde werken
 • zorgt uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de expositie voor relevante informatie en foto’s in voldoende resolutie t.b.v. eerder genoemde promotie;
 • betaalt voor aanvang van de expositie een standaardvergoeding van € 50,- op rekeningnr. NL27RABO0107789752 t.n.v. Stichting De Oude Keuken.
 • zorgt zelf voor het transport van en naar De Oude Keuken.
 • zorgt dat het te exposeren werk zodanig is afgewerkt dat het goed en veilig is op te hangen Exposant controleert daartoe vooraf de ophangsystemen op deugdelijkheid;
 • betaalt een commissie van 20% van het verkoopbedrag bij verkoop van een geëxposeerd kunstwerk tijdens de expositieperiode. De exposant ontvangt direct na afloop van de expositieperiode een factuur van De Oude Keuken en maakt het commissiebedrag binnen twee weken na ontvangst van de factuur over naar de bankrekening van Stichting De Oude Keuken;
 • selecteert alleen werken die in de 3 jaar voorafgaand aan zijn/haar expositie niet eerder in enige expositie of anderszins in de regio Kennemerland tentoongesteld werden;
 • regelt zelf de eventuele verkoop van zijn/haar werk met de koper. Bij verkoop zorgt de exposant voor een gelijkwaardige vervanging van het verkochte werk of levert dit werk pas af als de expositie is afgelopen;

De exposant heeft kennis genomen van de hiervoor genoemde afspraken door een leesbevestiging te sturen van de mail die hem/haar hieromtrent is gestuurd.

De kunstcommissie:

 • E-mailadres kunstcommissie: expo@deoudekeuken.net
 • Brigitte van Campen (directeur De Oude Keuken),  Frans ten Berge, Margriet Schadee