Stichting De Oude Keuken

Sinds 2007 exploiteert stichting De Oude Keuken (hierna: DOK) succesvol een restaurant op het terrein van GGZ Parnassia NH, in Castricum. De doelstelling van DOK is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen en zo doorstroom naar een beroepsgerichte opleiding of een reguliere baan te stimuleren. Het streven is duurzame plaatsing van deze mensen. Dit doet DOK door drie hoofdactiviteiten:

 1. Opleiden
 2. Werkervaring laten opdoen in het restaurant
 3. Coachen

Visie

De visie van DOK: ‘het aanspreken van mensen op hun mogelijkheden vergroot het gevoel van verantwoordelijkheid, eigenwaarde en autonomie. Dit draagt bij aan het gevoel van “nodig zijn” en beïnvloedt positief de omgeving. Dit geldt voor medewerkers, voor ons, voor iedereen.’

Mensen

Het restaurant wordt onder andere gerund door leerling-medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten (stageplek), vrijwilligers en medewerkers in loondienst. Specifiek: DOK biedt horecadiensten aan (koffie, thee, lunches en diners) en biedt cateringdiensten en vergader-arrangementen. Dit gebeurt ook in de context van cultuuruitingen zoals (live-)muziek en kunstexposities. Uiteraard is de belangrijkste dienst begeleiding en training van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Governance structuur

DOK is een stichting zonder winstoogmerk. Als sociale onderneming en bijzonder leer-werkbedrijf, heeft De Oude Keuken geen BV-constructie. Directeur en oprichter van de onderneming is Brigitte van Campen. Zij heeft geen zitting in het stichtingsbestuur.

Het bestuur van stichting DOK heeft als uitgangspunt dat zij toezicht houdt vanuit een belangenoverstijgende positie en richt zich nadrukkelijk op een gezonde toekomst van De Oude Keuken.Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit vijf personen:

Thijs Pennink (voorzitter)

 • Voor De Oude Keuken legt T. Pennink de connectie met het bedrijfsleven in de regio
 • Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord

Willemieke de Waal (secretaris)

 • Directeur bij de Kennemer Duincampings B.V.
 • Achtergrond in toerisme, leisure, hospitality

Hugo Snabilie (penningmeester)

 • Strategic advisor and board member in education, cultural heritage and social entrepreneurship
 • Achtergrond in Onderwijs en Politiek

Fred Aarsen

 • Founder van communicatiebureau Salmay
 • Achtergrond in communicatie

Renee Lammertink

 • Organisatiecoach en (interim) manager
 • Achtergrond in de zorg: was manager bij Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen.

Links

De statuten van stichting De Oude Keuken

Jaarverslag 2018

Highlights jaarrekening 2018