Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 01-dec-2022
Ingangsdatum 01-dec-2022

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van De Oude Keuken, Oude Parklaan 117 Castricum, Noord-Holland 1901 ZZ, Nederland (de), e-mail: info@deoudekeuken.net, telefoon: 0251651949 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://deoudekeuken.net ) gebruikt.

DE DIENST.
Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid in de Dienst van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd houdt in dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN:
Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:
Naam
E-mail
Mobiel
Adres
Betaling Info

HOE WE UW INFORMATIE VERZAMELEN:
Wij verzamelen/ontvangen informatie over u op de volgende manier:

Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of anderszins persoonlijke informatie verstrekt Interactie met de website Van openbare bronnen

HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN:
We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

Administratieve info
Als we uw informatie voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn anders te doen.

HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN:
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Analytics
Wij eisen dat deze derden de persoonlijke informatie die wij aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het genoemde doel.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst rechten van derden schendt. Indien de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen met een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

BEHOUD VAN UW INFORMATIE:
Wij bewaren uw persoonlijke informatie bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zolang als wij deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor de informatie is verzameld zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens / rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals de handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

UW RECHTEN:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die volgens de toepasselijke wetgeving relevant kunnen zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@deoudekeuken.net. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of de profilering die wij voor marketingdoeleinden uitvoeren door ons te schrijven op info@deoudekeuken.net.

Als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

COOKIES ETC.
Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

VEILIGHEID:
De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen of waarborgen en doet u dit op eigen risico.

KLACHT / FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING:
Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris,
De Oude Keuken,
Oude Parklaan 117 Castricum,
e-mail: info@deoudekeuken.net.

Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

MELD JE AAN VooR ONZe nieuwsbrief

Ontvang al het laatste nieuws, exclusieve aanbiedingen en blijf op de hoogte van DOK.


Ga naar de inhoud